Valitsus kiitis heaks põllumajandustootjate subsiidiumide registri pidamise korra

Ministrite kabineti toetas eelarvetoetuste saajate registri pidamise vormi kinnitamise korraldust ettenähtud vormis. Seda teatas rahandusminister Alexander Danilyuk valitsuse erakorralisel koosolekul. "Alates 2017. aastast on põllumajandustootjate arendamiseks kasutusele võetud eelarveline subsiidium ning nüüd tehakse ettepanek võtta vastu ministrite kabineti korraldus, millega kinnitatakse eelarvetoetuse saajate registrit esitatud kujul ning samuti teabe edastamine DFSile ja riigikassale üleantavate eelarvetoetuste summadele. me reguleerime seda probleemi ja põllumajandustootjad hakkavad seda toetust saama, "ütles Alexander Danilyuk. Valitsuse istungil rõhutas justiitsminister Pavel Petrenko, et asjaomaste ministeeriumide - justiitsministeeriumi, majandusarengu ja kaubanduse ministeeriumi ning agraarpoliitika ja toiduainete ministeeriumi - vajalik kooskõlastamine on vajalik.

2017. aastaks võetakse eelarves ette vahendite eraldamine põllumajandustootjate krediidimäärade hüvitamise programmile - 300 miljonit grivna, laenude andmisel põllumeestele - 65 miljonit grivna,loomakasvatuse abistamiseks - 170 miljonit grivna, humala loomine, uute aedade istutamine, viinamarjaistandused, marjad - 75 miljonit grivna, käibemaksu kumulatiivne kogumine - 4 miljardit grivna, odavamad põllumajandustehnika - 550 miljonit grivna, muud programmid - 287,8 miljonit grivna.

Loading...