Pookimise eest makstavad trahvid on neljakordistunud

Ukraina Riiklik Metsaressursside Amet on koostanud Agrarian Policy Ministeeriumi ja Loodusvarade Ministeeriumi ühise korralduse eelnõu, milles nähakse ette trahvi suurendamine trahvi arvutamiseks jahi ja jahipidamist käsitlevate õigusaktide rikkumise tagajärjel tekkinud kahjude suuruse arvutamisel.

Trahve suurendati neli korda. Näiteks kavatseb riigi seadusandlus suurendada ebaseadusliku saagikuse eest karistusi või ühe poose hävitamist enne 80 tuhat UAH (nüüd trahv 20 tuhat UAH.), Euroopa hirved - kuni 60 tuhat UAH. (nüüd - 15 tuhat UAH.), tähniline hirved - kuni 50 tuhat UAH., tillukesed hirved - kuni 40 tuhat UAH. (nüüd - 10 tuhat UAH.), kiskja hirve ja mouflon - kuni 32 tuhat UAH. (nüüd - 8000 UAH.). Lisaks suurendatakse neli ebaseadusliku lindude omandamise või hävitamise eest trahvide arvu.

Praegused kahju hüvitamise trahvid kinnitati 2007. aastal pärast Keskkonnaministeeriumi ja Riikliku Metsanduse Komitee tellimust, mistõttu on need praegu aegunud ja vajavad läbivaatamist, kuna need ei kajasta loodusvarade taastamise kulusid.

Loading...