Ukraina arendab vesiviljelust 2017. aastal

Kalakasvatuse või vesiviljeluse areng on suund, milles riiklik kalandusasutus keskendub oma peamised jõupingutused 2017. aastal. Selle teatas ametnik Yarema Kuznetsov 24. veebruaril toimunud pressikonverentsil. "2016. aastal oli kalakasvatajate osakaal maailmas 52% ja Ukrainas vaid 25%. Samal ajal on meie riigil kõige suurem siseveekogude piirkond Euroopas. Näeme suurt potentsiaali vesiviljeluse arengus, et saada selle piirkonna Euroopa liidriks" - kuulutas Kuznetsov. Riikliku kalandusameti esimehe sõnul saavad Ukraina talupidajad 2017. aasta mais 2017 Ukrainale ja Euroopa Investeerimispangale sõlmitud rahastamislepingu alusel rahalisi vahendeid. Lepingus nähakse EIP-lt ette 400 miljoni euro suurune laen põllumajandussektori arendamiseks, millest osa suunatakse kalandussektorile.

Riikliku kalandusagentuur koos Reformite Tugiameti ekspertidega koostab kalanduse päritolusertifikaadi seaduseelnõu. Selline sertifikaat takistaks poacher-kala müümist, võimaldades seaduslikele tootjatele uusi nišše avada. Praegu jätkub tööd kalatööstuse toetamiseks mõeldud fondi loomise seaduseelnõu juurde.Fondist eraldatud vahendid eraldatakse vesiviljelusettevõtluse programmide ladustamiseks, leevendamiseks ja toetamiseks. Mõlemad arved kavatsetakse saata BP-le juba juba 2017. aasta kevadel.

Eelkõige kavatseb riigiamet aasta lõpuks lahendada maa eest makstavate ettevõtjate finantskohustuse vähendamise küsimust, suurendada tollimakse Ukrainas kasvatatavate kalade sortide importimisel. Valmistatakse ka õigusaktide muudatusi, mis võimaldavad kalandussektoril rahalist toetust riigieelarvest.

Vaata videot: Naised köögis - Aasta ema (Detsember 2019).