ELi kavad vähendada Ukraina köögivilja tollimaksuvabade tarnete kvooti

Vastavalt Ukraina agraarpoliitika ja toidusektori Taras Kutovogo, täna Euroopa Komisjon arutab võimalust vähendada kvoote tollimaksuvaba varustamine maisi Ukrainast. Tuleb märkida, et alates 2017. aasta algusest on Ukraina juba täitnud köögivilja pakkumise kvoote ELis 400 tuhande tonni ulatuses. Kutovoy sõnul on Agrarian Policy ministeerium seisukohal, et ELi positsioon on enneaegne ja täiesti vale.

Tuletame meelde, et ELi ja Ukraina vahelise assotsiatsioonilepingu raames saab viimane tarnida Euroopa Liitu 36 kaupa, ilma tollimaksudeta ja heakskiidetud tariifikvootide raames. Kvoodid maisi tarnimiseks olid 400 tuhat tonni.

Loading...