Põllumajandustootjate palgad peaaegu kahekordistuvad

Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse töötajate keskmine palk kasvas jaanuarist detsembrini 2016 3 823 grivnalt 4 956 grivnani (51%). Vastavalt riiklikule statistikakomiteele oli 2015. aasta detsembriga võrreldes palgatase 29,9%. Eelmise aasta jaanuaris-detsembris kasvas põllumajandustöötajate palgad 3 044 grivnist 4,417 grivnani. Üldiselt hetkel ei ole põllumajandustootjate palk kõrgeim, kuid 2016. aasta detsembris oli see summa 6475 grivna.

Loading...