Ukraina korraldab ulatusliku Musta mere uuringu

FAO ülemaailmne Vaikse kalanduskomisjon (FAO GKRS) korraldab 2017. aastal esimest korda Ukrainas ulatusliku uurimis- ja tehnilise abi projekti Ukraina kalatööstusele, et koolitada Ukraina teadlasi Musta mere peamiste kaubanduslike kalavarude hindamiseks.

FAO eksperdid seisavad silmitsi väljakutsega viia läbi harjutusi Ukrainaga varude hindamise mudelite praktiliseks kasutamiseks, analüüsimeetodite valikut ja kalandusega seotud teaduslike uuringute vajaduste kindlaksmääramise meetodeid. Õppimise tulemusena Teadlased määravad Musta mere kõige populaarsemad kaubanduslikud kalaliigid, nende populatsioon ja peamised levialad. Lisaks võib FISSi seireprogrammi raames juhtumiuuringute läbiviimise loetellu lisada kindlaksmääratud kalapüügi. Koolitus aitab Ukraina teadlastel töötada tõhusate meetoditega mere elusressursside kohta teabe kogumiseks ja analüüsimiseks ning täpselt hinnata Musta mere kalavarude olukorda.

Koolituse algus on kavandatud 2017. aasta teisel poolel.Projekti rahastab FAO Keskkonnakomisjon, kusjuures täpne aeg ja koht teatatakse hiljem.

Loading...