Ukraina alustab riiklike veiselihatootjate koolitamise programmi enne ELi turu avamist

Maailmapanga grupi projekt "Investeerimiskliima reformimine Ukrainas" käivitab Ukraina veiselihatootjate koolitusprogrammi enne Euroopa turu avamist. Programmi viiakse ellu Toiduohutuse ja Tarbijakaitse riikliku teenistuse (Riiklik toiduohutusamet) toetusel ning Toiduekspordi Nõukogu (UFEB) ja Ukraina Agraareliidide Ametiühingute Klubi (ACAB) osalusel.

Programmi algus on kavandatud 2017. aasta aprilliks. Sellega nähakse ette 10-14 ettevõtja osalemine otseselt tootmiskohtades, kus Maailmapanga ekspertide projekti "Investeeringute kliimareformid Ukrainas" eksperdid korraldavad nende ettevõtete ettevalmistamise koolitusi vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Programmi plaanitakse aasta jooksul ellu viia.