Krimmis muld kaotab sooldumise läbi viljakuse.

Krimmis kasvab mulla soolsus kiiresti, tuhanded hektarid muutuvad põllumajandustootmiseks ebasobivaks. See teatati okupeeritud Krimmi nn riiginõukogu agraarpoliitika, ökoloogia ja loodusvarade komitee kohtumisel Nižniogorski linnaosa administratsiooni asedirektor Anton Kravets.

Tänapäeval on piirkonnas identifitseeritud 20 tuhat hektarilist soolalahust, millest 9000 hektarit vajavad esimest kipsi. Kipsfosfaadi segu, mille kasutuselevõtt võib neid maid tagasi põllumajanduslikuks kasutamiseks, on Krimmis - need on Krymsky Titani tehase toodetud jäätmed. Pinnase sooldumine on Põhja-Krimmi kanali kaudu Dnepri veevarustuse peatamise tagajärg. Pinnase lõpetamine põllupindadega, kus riisi kasvatatakse, tõi kaasa taimede juurte sügavuses soola kandva horisondi. See on tuvastanud mitmeid ebasoodsaid agrokeemilisi näitajaid, selgitab Kravets.

Mullad kaotavad viljakust, vähenevad: riisipaikade esimestel aastatel said nad teravilja 36 senti hektari kohta, siis 28 senti hektari kohta, 2016. aastal ainult 16 senti hektari kohta.Keegi ei taha töötada kahjumiga, Prisivashya talud lähevad üle teraviljakultuurist tööstuslikele põllukultuuridele.