Ukraina ametlikult käivitas rahvusvahelise maapiirkondade arengu projekti

USAID rahvusvahelise projekti "Põllumajandusliku ja maaelu arengu toetamine" käivitamine aitab kaasa integreeritud majanduskasvule maapiirkondade ja kogu põllumajanduse sektori arendamise kaudu. Projekti ametlik avamine toimus 21.-23. Veebruaril toimunud rahvusvaheliste foorumite ja näituste osana KyivExpoPlaza territooriumil. USAID projekt püüab vähendada takistusi ettevõtlusele, luues paremad tingimused väikestele ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele. Oluliste ülesannete hulka kuulub ka tööhõivevõimaluste pakkumine maapiirkondade elanikele ja atraktiivsed elamistingimused Ukraina maapiirkondades.

Projekti oluline fookus on Ukraina põllumajandustoodete konkurentsivõime parandamine, rahvusvaheliste kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamine ning riiklike põllumajandustoodete juurdepääs uutele ELi eksporditurgudele. Lisaks on projekti eesmärk luua maaturu toimimiseks läbipaistev reguleeriv raamistik ning reformid, mis meelitavad ligi raha maapõuevarude moderniseerimiseks.

Projekti ametlikul avamisel osalesid USA suursaadik Marie Yovanovitch, Hollandi ja Saksamaa suursaatkonna esindajad, Ukraina Ülemnõukogu saadikud, tööstuspõhiste ühingute ja foorumil osalejate juhid.

Loading...