Venemaa muudab piimatööstuse taktikat

Venemaa põllumajandusminister Aleksander Tkachev, kes rääkis piimatootjate riikliku liidu VIII kongressil, ütles, et piimatööstusest hoolimata oli eelmisel aastal positiivne suundumus. Piimatootmine püsis kogu riigis 2015. aasta tasemel ja ulatus 30,8 miljoni tonnini. Ministri sõnul peaks piimatootja, kellel on lehma kohta 5000 kilogrammi toodet, kasvatada kasumit riigipoolse toetusega kuni 18%.

Minister ütles, et viie aasta jooksul võib Venemaa piimatootmise riikliku toetuse abil vähendada piimatoodete importi 5-10%, mis peaaegu kahekordistas 2016. aastal ligikaudu 26 miljardit rubla. Selleks et stimuleerida edasisi investeeringuid tööstusesse, on Venemaa muutnud subsiidiumide reegleid, suurendades ajavahemikku, mille jooksul piimatootja saab ehitada, ja suurendada hüvitist kuni 35% kogumaksumusest. Pikaajaline areng hõlmab investeeringuid piimakarjakasvatusesse, ehitades 800 uut piimatootmisettevõtet 2020. aastaks ja saavutada piima iseseisvus, suurendades keskmist saagikust 6000 kilogrammi lehma kohta.

Loading...